Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Skördarkedjor eller tandlucka

Skördarkedjor och tandlucka är i det närmaste två synonyma ord. En extralänk på 1.5 gånger avståndet någonstans på kedjan skapar ett extra arbetsmoment för de slipmaskiner som inte har en automatisk hantering för detta. Som slipare lämnas du då till att behöva leta reda på tandluckan och påbörja slipningen där. Momentet kan tyckas som en enkel problemlösning för ett tränat öka men beräknat på att det tar 10 sekunder att lokalisera tandluckan på varje kedja, då kan sliparen ganska snabbt börja räkna på stora tidsförluster över tid.

ANAB har under en lång tid jobbat med en teknisk lösning för tandlucksautomatik på samtliga modeller. Maskinerna klarar på egen hand av att justera slaglängd, som är 1.5 gånger normalt avstånd, på mataren. Delningsmåtten på olika kedjor, exempelvis en trekvartstumskedja i jämförelse med .404-kedjor är olika. I nuläget hanterar ANABs modeller tandluckan på .404 kedjor, nästa generations maskin kommer med en teknik som som klarar både 3/4″ och .404” och under utveckling är en matarenhet som ska hantera tandlucka på alla typer av kedjor.

Utvecklingen bakom tekniken

Utvecklingen bakom den teknik ANAB idag jobbar med för att hantera tandluckor är i sig av en relativt enkel konstruktion. Istället för avancerade finesser satsar man mot att den teknik som monteras är robust och skottsäker nog att hantera de blöta och skitiga arbetsmiljöer den kommer ställas inför under många års tid. ANABs maskiner levereras till kunder runtom i hela världen vilket ger ett incitament till att varje del, istället för att vara överdrivet avancerad, måste fungera utan serviceärenden.

Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Det sägs att han kan mer om ANAB:s maskiner än ANAB själva. Branschen kallar honom för Kedjeprofessorn och efter en längre intervju om skogsindustrins historia och innovation, utifrån perspektivet kedjeslipning, så råder ingen tvekan om 72-årige Kalixbon Rolf...

Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Avkylningshastighet en nyckelfaktor Avkylningshastighet är en nyckelfaktor i formförändrande processer för alla material. Upphettning möjliggör formförändringen men skapar en härdning i materialet som förändrar strukturen och minskar slitstyrkan. Inom branschen finns...

CBN – skivor en vinnare i längden

CBN – skivor en vinnare i längden

CBN-skivor eller keramisk slipning? CBN-skivor eller keramisk slipning? Industriell effektivitet genom CBN-skivor mot det keramiska hantverket. Häng med på en genomgång av för- och nackdelar mellan de respektive slipmetoderna. År 1957 gav General Electric sig tusan på...