CBN – skivor en vinnare i längden

CBN-skivor eller keramisk slipning?

CBN-skivor eller keramisk slipning? Industriell effektivitet genom CBN-skivor mot det keramiska hantverket. Häng med på en genomgång av för- och nackdelar mellan de respektive slipmetoderna.

År 1957 gav General Electric sig tusan på att försöka skapa en konstgjord upplaga av världens hårdaste material, diamant. Utvecklingen nådde närapå enda fram när Kubisk Bornitrid (som det kom att kallas) placerades som tvåa på listan över världens hårdaste material. Den stora framgången i utvecklingen förklarades istället genom att materialet uppnådde en anmärkningsvärt hög värmekänslighet. CBN, som det i förkortad mening kallas, visade upp 18 gånger så hög värmeledningsförmåga som rent järn och 16 gånger högre än aluminumoxid. För dig som kedjeslipare innebär det att slipresultatet ökar utan att materialet i din kedja härdas.

Slitstyrkan är skillnaden

Slitstyrkan är också den centrala skillnaden mellan att arbeta med CBN-skivor och dess keramiska motsvarighet. Keramiska skivor leder bort värme ännu bättre än CBN-skivor men slits med tiden och håller inte formen. Som slipare ställs du då inför att riva skivan och återskapa rätt profil med ett verktyg av hårdare material än keramik. Som slipare ställs du hela tiden inför att byta och justera för att få rätt form på tänder och ryttare.

Vid CBN-slipning håller skivan exakt samma form och diameter under skivans hela livslängd. Först när skivan är slutkörd behöver du som slipare fundera på den första åtgärden genom ett skivbyte.

Keramiska skivor

  • Bra värmeavledning. Gynnsamt vid torrslipning.

CBN-skivor

  • Extrem hållbarhet. Håller samma profil genom hela livslängden. Det blir alltid rätt utan att du som slipare behöver fundera.
  • Slipar tand och ryttare i ett moment med ANABs patenterade bakre skiva och främre skiva, ryttarskiva och tandskiva är branschtermerna som också går under namn som hub och skiva. En keramikskiva jobbar bara med en skiva åt gången.
Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Det sägs att han kan mer om ANAB:s maskiner än ANAB själva. Branschen kallar honom för Kedjeprofessorn och efter en längre intervju om skogsindustrins historia och innovation, utifrån perspektivet kedjeslipning, så råder ingen tvekan om 72-årige Kalixbon Rolf...

Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Avkylningshastighet en nyckelfaktor Avkylningshastighet är en nyckelfaktor i formförändrande processer för alla material. Upphettning möjliggör formförändringen men skapar en härdning i materialet som förändrar strukturen och minskar slitstyrkan. Inom branschen finns...

Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Skördarkedjor eller tandlucka Skördarkedjor och tandlucka är i det närmaste två synonyma ord. En extralänk på 1.5 gånger avståndet någonstans på kedjan skapar ett extra arbetsmoment för de slipmaskiner som inte har en automatisk hantering för detta. Som slipare lämnas...