Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Det sägs att han kan mer om ANAB:s maskiner än ANAB själva. Branschen kallar honom för Kedjeprofessorn och efter en längre intervju om skogsindustrins historia och innovation, utifrån perspektivet kedjeslipning, så råder ingen tvekan om 72-årige Kalixbon Rolf...
Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Avkylningshastighet en nyckelfaktor Avkylningshastighet är en nyckelfaktor i formförändrande processer för alla material. Upphettning möjliggör formförändringen men skapar en härdning i materialet som förändrar strukturen och minskar slitstyrkan. Inom branschen finns...
Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Skördarkedjor eller tandlucka Skördarkedjor och tandlucka är i det närmaste två synonyma ord. En extralänk på 1.5 gånger avståndet någonstans på kedjan skapar ett extra arbetsmoment för de slipmaskiner som inte har en automatisk hantering för detta. Som slipare lämnas...
CBN – skivor en vinnare i längden

CBN – skivor en vinnare i längden

CBN-skivor eller keramisk slipning? CBN-skivor eller keramisk slipning? Industriell effektivitet genom CBN-skivor mot det keramiska hantverket. Häng med på en genomgång av för- och nackdelar mellan de respektive slipmetoderna. År 1957 gav General Electric sig tusan på...