Blogg

NSD Maskin & Slip AB i Dorotea ett avgörande bollplank för ANAB

NSD Maskin & Slip AB i Dorotea ett avgörande bollplank för ANAB

Slitagetester och bedömning om det som utvecklas faktiskt är relevanta ute i fält. Den rollen har Dorotea-bröderna Daniel och Simon Näslund som jobbar i nära dialog med ANAB genom det egna sliperiet NSD Maskin & Slip AB.


July 15, 2020

Snabba processer har satt ANAB i positionen som världsledande

Fast processes give ANAB a world-leading position

Having all the right skills gathered under one roof creates shorter lead times and increases the rate of innovation. This philosophy is fundamental to ANAB, the sharpening machine manufacturer that leads the industry from its premises in Ås.


June 24, 2020

Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

What the chain professor says about his advisory role in ABAB’s progress

Det sägs att han kan mer om ANAB:s maskiner än ANAB själva. Branschen kallar honom för Kedjeprofessorn och efter en längre intervju om skogsindustrins historia och innovation, utifrån perspektivet kedjeslipning, så råder ingen tvekan om 72-årige Kalixbon Rolf Gustafssons betydelse för ANAB:s framgångar.


June 24, 2020

Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Water cooling - a matter of sustainability for both the chain and employees

Avkylningshastighet är en nyckelfaktor i formförändrande processer för alla material. Upphettning möjliggör formförändringen men skapar en härdning i materialet som förändrar strukturen och minskar slitstyrkan


June 18, 2020

Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Automatic tooth-gap control paves the way for robotization

Skördarkedjor och tandlucka är i det närmaste två synonyma ord. En extralänk på 1.5 gånger avståndet någonstans på kedjan skapar ett extra arbetsmoment för de slipmaskiner som inte har en automatisk hantering för detta.


May 1, 2020

CBN - skivor en vinnare i längden

CBN wheels - the winner over the long term

Industrial effectiveness using CBN wheels compared to ceramic craftsmanship. Join us for a review of the advantages and disadvantages of each type of sharpening method


April 30, 2020