Vattenkylning en hållbarhetsfråga för både kedja och personal

Avkylningshastighet en nyckelfaktor

Avkylningshastighet är en nyckelfaktor i formförändrande processer för alla material. Upphettning möjliggör formförändringen men skapar en härdning i materialet som förändrar strukturen och minskar slitstyrkan. Inom branschen finns flertalet olika metoder för att motverka upphettningen där det bland annat används luftkylande system som blåser nedkyld luft på kedjan.

ANABs inkapslade vattenkylningssystem

ANAB jobbar med ett inkapslat vattenkylningssystem för både ANAB X3 Professional och ANAB X5 Special som håller kedjan väl kyld under hela slipningsprocessen vilket upprätthåller kedjans skärpa i uppåt 50% längre arbetstid. Utöver förbättrad hållbarhet ute i fält så möjliggör också vattenkylningen en hög slipningshastighet vilket ökar produktionstakten.

Torrslipning

Vid torrslipning sprids ståldamm i luften som gör lokalerna skitiga. Keramiken avger i sin tur damm och giftiga bindemedel vilka personalen endast kan hantera med hjälp av andningsmask. Slipning med vatten binder istället upp restprodukterna innan dessa hamnar i luften vilket är en stor fördel för dem som är verksamma dagligen.

Kontakta oss för mer information info@anab.nu

Kontakta oss

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss och beskriv gärna med några rader vad du behöver hjälp med i formuläret intill.

2. Vi återkopplar till dig

När vi har tagit emot din förfrågan återkopplar vi till dig så snart som möjligt och bokar ett möte om så skulle behövas.

Kom i kontakt med oss och få en kostnadsfri offert

[contact-form-7 id=”63″ title=”Default”]

Tandlucksautomatik banar väg för robotisering

Skördarkedjor eller tandlucka

Skördarkedjor och tandlucka är i det närmaste två synonyma ord. En extralänk på 1.5 gånger avståndet någonstans på kedjan skapar ett extra arbetsmoment för de slipmaskiner som inte har en automatisk hantering för detta. Som slipare lämnas du då till att behöva leta reda på tandluckan och påbörja slipningen där. Momentet kan tyckas som en enkel problemlösning för ett tränat öka men beräknat på att det tar 10 sekunder att lokalisera tandluckan på varje kedja, då kan sliparen ganska snabbt börja räkna på stora tidsförluster över tid.

ANAB har under en lång tid jobbat med en teknisk lösning för tandlucksautomatik på samtliga modeller. Maskinerna klarar på egen hand av att justera slaglängd, som är 1.5 gånger normalt avstånd, på mataren. Delningsmåtten på olika kedjor, exempelvis en trekvartstumskedja i jämförelse med .404-kedjor är olika. I nuläget hanterar ANABs modeller tandluckan på .404 kedjor, nästa generations maskin kommer med en teknik som som klarar både 3/4″ och .404” och under utveckling är en matarenhet som ska hantera tandlucka på alla typer av kedjor.

Utvecklingen bakom tekniken

Utvecklingen bakom den teknik ANAB idag jobbar med för att hantera tandluckor är i sig av en relativt enkel konstruktion. Istället för avancerade finesser satsar man mot att den teknik som monteras är robust och skottsäker nog att hantera de blöta och skitiga arbetsmiljöer den kommer ställas inför under många års tid. ANABs maskiner levereras till kunder runtom i hela världen vilket ger ett incitament till att varje del, istället för att vara överdrivet avancerad, måste fungera utan serviceärenden.

Kontakta oss för mer information info@anab.nu

Kontakta oss

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss och beskriv gärna med några rader vad du behöver hjälp med i formuläret intill.

2. Vi återkopplar till dig

När vi har tagit emot din förfrågan återkopplar vi till dig så snart som möjligt och bokar ett möte om så skulle behövas.

Kom i kontakt med oss och få en kostnadsfri offert

[contact-form-7 id=”63″ title=”Default”]

CBN – skivor en vinnare i längden

CBN-skivor eller keramisk slipning?

CBN-skivor eller keramisk slipning? Industriell effektivitet genom CBN-skivor mot det keramiska hantverket. Häng med på en genomgång av för- och nackdelar mellan de respektive slipmetoderna.

 År 1957 gav General Electric sig tusan på att försöka skapa en konstgjord upplaga av världens hårdaste material, diamant. Utvecklingen nådde närapå enda fram när Kubisk Bornitrid (som det kom att kallas) placerades som tvåa på listan över världens hårdaste material. Den stora framgången i utvecklingen förklarades istället genom att materialet uppnådde en anmärkningsvärt hög värmekänslighet. CBN, som det i förkortad mening kallas, visade upp 18 gånger så hög värmeledningsförmåga som rent järn och 16 gånger högre än aluminumoxid. För dig som kedjeslipare innebär det att slipresultatet ökar utan att materialet i din kedja härdas.

Slitstyrkan är skillnaden

Slitstyrkan är också den centrala skillnaden mellan att arbeta med CBN-skivor och dess keramiska motsvarighet. Keramiska skivor leder bort värme ännu bättre än CBN-skivor men slits med tiden och håller inte formen. Som slipare ställs du då inför att riva skivan och återskapa rätt profil med ett verktyg av hårdare material än keramik. Som slipare ställs du hela tiden inför att byta och justera för att få rätt form på tänder och ryttare. 

Vid CBN-slipning håller skivan exakt samma form och diameter under skivans hela livslängd. Först när skivan är slutkörd behöver du som slipare fundera på den första åtgärden genom ett skivbyte.

Keramiska skivor

  • Bra värmeavledning. Gynnsamt vid torrslipning.

CBN-skivor

  • Extrem hållbarhet. Håller samma profil genom hela livslängden. Det blir alltid rätt utan att du som slipare behöver fundera.
  • Slipar tand och ryttare i ett moment med ANABs patenterade bakre skiva och främre skiva, ryttarskiva och tandskiva är branschtermerna som också går under namn som hub och skiva. En keramikskiva jobbar bara med en skiva åt gången.
Kontakta oss för mer information info@anab.nu

Kontakta oss

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss och beskriv gärna med några rader vad du behöver hjälp med i formuläret intill.

2. Vi återkopplar till dig

När vi har tagit emot din förfrågan återkopplar vi till dig så snart som möjligt och bokar ett möte om så skulle behövas.

Kom i kontakt med oss och få en kostnadsfri offert

[contact-form-7 id=”63″ title=”Default”]