NSD Maskin & Slip AB i Dorotea ett avgörande bollplank för ANAB

Slitagetester och bedömning om det som utvecklas faktiskt är relevanta ute i fält. Den rollen har Dorotea-bröderna Daniel och Simon Näslund som jobbar i nära dialog med ANAB genom det egna sliperiet NSD Maskin & Slip AB.

Med jämna mellanrum kommer nya prototyper till NSD Maskin & Slip AB i Dorotea som ges ett enda uppdrag, att hitta fel.

—Vi jobbar i väldigt nära dialog med utvecklarna på ANAB. Deras utvecklare räknar ut hur produkten fungerar i teorin, utvecklar prototyp och ber oss använda den ute i fält i ett par veckor för att sedan komma med feedback, säger Simon Näslund på NSD.

NSD är med 70% av marknaden mellan Dalarna och Gävleborg i söder till Skellefteå i norr en stor aktör i sammanhanget. Mellan 6 på morgonen till 23 på kvällen hinner 20 000 tänder gå igenom ANAB-maskinernas slipskivor.

—De senaste åren har det tagit ordentlig fart på ANAB. Sima Brunner har satt igång ett enormt utvecklingsfokus, hans ingenjörsbakgrund med möjligheter till simulering i CAD-ritningar skapar nya förutsättningar för snabb och precis utveckling, säger Näslund.

Näslund uppskattar att en ANAB-maskin ska hantera 3 till 5 miljoner slipade tänder under en livstid. Slitstyrka är därför en avgörande faktor för nyutvecklade prototyper och det är här NSD har sin roll i utvecklingsprocessen.

—Allt vi utvecklar måste vara relevant för de som ska använda tekniken ute i fält. Slipning innebär tunga påfrestningar i relativt skitiga miljöer vilket är svårt att simulera. Vi levererar maskiner över hela världen vilket ger NSD en enormt viktig roll som garant för att grejerna fungerar över tid, säger ANABs Anders Nilsson.

En av de senaste i raden av prototyper som växt fram ur samarbete mellan ANAB och NSD är den klämteknik som nyper på nitar istället för på kedjelänk.

—Vi testade en första prototyp och gav den all kritik vi kunde hitta. Den andra prototypen, baserad på vår kritik, är en revolution. Tanden hålls stum med en tolerans som är nere på ej mätbara nivåer, slipresultatet är lika bra som på en kedja som kommer direkt från fabrik, säger Simon Näslund.

Automatisering av slipmaskiner och standardisering av kedjeanvändning är två ämnen våra diskussioner med Näslund centreras kring när vi blickar mot branschens framtid.

—Maskinernas är såpass långt utvecklade att nästa steg är att möjliggöra dygnet-runt-verksamhet för oss genom automatisering. Utöver det så ska vi gå in i en studie i höst med ett större skogsbolag som handlar om att utveckla en sorts standardisering av kedjeanvändning. Idag är hanteringen av kedjor enormt varierande, vi brukar säga att en bra slipad kedja ska användas en halv arbetsdag innan byte.

Många skogsentreprenörer tror att man sparar in genom att köra en heldag på samma kedja. Slöa tänder med minskad produktion och ökad frekvens av kapsprickor är följden. Målsättning med studien är att hitta en gemensam linje för slipning och användning av kedjor som fler skogsentreprenörer följer.

Kontakta oss för mer information info@anab.nu

Kontakta oss

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss och beskriv gärna med några rader vad du behöver hjälp med i formuläret intill.

2. Vi återkopplar till dig

När vi har tagit emot din förfrågan återkopplar vi till dig så snart som möjligt och bokar ett möte om så skulle behövas.

Kom i kontakt med oss och få en kostnadsfri offert

[contact-form-7 id=”63″ title=”Default”]

Snabba processer har satt ANAB i positionen som världsledande

All kompetens samlad under samma tak ger kortade ledtider och ökas innovationstakt. Den filosofin är grundläggande för slipmaskinstillverkaren ANAB som leder branschens utveckling från lokalerna i Ås.

Med fem anställda driver slipmaskinstillverkaren ANAB branschens utveckling från industriområdet Ås, en liten by belägen strax utanför Östersund i Jämtland. Allt startade år 2000 när ägaren Anders Nilsson valde att starta upp i egen regi efter 20 års yrkeserfarenhet i branschen.

— Jag köpte loss slipmaskindelen från en tysk firma som hade varit stora i 120 år, dom fortsatte i sin tur med slipning av bandsågsblad och sågklingor. Idag är vi världsledande inom våra respektive nischar, säger Nilsson.

Positionen som nummer ett på marknaden förklaras genom stora och långsiktiga satsningar på forskning och utveckling inom det egna huset. Faktum är att 40-60% av delarna till en ANAB-maskin produceras i egna lokaler.

— Det handlar i många fall om delar som vi ser utvecklingsmöjligheter i. Genom att stå för så stor andel egen produktion så blir vi väldigt snabbfotade och kan hålla en innovationstakt som ingen annan i branschen kan utmana.

Vid ritbordet hittar man sedan ett år tillbaka Sima Brunner. Stor öppenhet inför nya idéer och väldigt snabba processtider förklarar Brunner som en grund till företagets höga innovationstakt.

— Ibland behöver det inte ens gå en hel dag från att jag får en idé som skissas ner, tas med till Kenth på produktionen och som på vägen dit också hinner bollas med Byström på elektronik. Innan dagen är slut kan vi ha hunnit testa och skaffat oss en praktisk uppfattning om en snabb prototyp.

Brunner avslutade studier Kungliga Tekniska Högskola våren 2019 och har idag dialog med tidigare kurskamrater som kan vittna om helt andra förutsättningar att uttrycka sin innovationsförmåga på deras respektive arbetsplatser.

— Många är del av större organisationer där utveckling kan ligga i Östersund, produktion i Tyskland och ekonomiavdelning i Skåne. Processtiden från idé till testbar prototyp blir alldeles för lång vilket jag tror kan strypa den enskilde ingenjörens innovationsförmåga, konstaterar Brunner.

Utöver bra och relevant kompetens samlad i samma hus beskrivs ett nära och ömsesidigt arbete ihop med slutkunder som en framgångsfaktor för ANAB.

— Den viktigaste förutsättningen för att kunna jobba i så snabba processer som vi gör ska nog tillskrivas ett par slutkunder som vi jobbar i väldigt nära dialog med. Simon Näslund i Dorotea har genom åren tagit emot många produkter som inte har varit färdigutvecklade för att uthållighetstesta dessa och för att bedöma hur hög relevansen faktiskt är ute i fält, säger Brunner.

Senast i raden av innovation är en klämma som ska minska en av de mest avgörande faktorerna för en lyckad kedjeslipning, nämligen vibrationerna.

— Den nya klämman är nog ett inofficiellt rekord i snabb utvecklingstakt. Idé till brukbar slutprodukt tog runt två veckor och enligt Näslunds bedömning ska den kunna öka hans produktionstakt med 20%. Kort förklarat så flyttar vi klämningen från drivlänken upp till niten för att minska kedjans vibrationer.

Anders Nilsson fnyser till när de långsamma processtakterna Brunner beskriver från tidigare arbetsplatser kommer på tal.

— Det måste gå snabbt och alla idéer måste komma upp till ordentlig diskussion, även de dåliga idéerna har kommit till av en anledning som måste lokaliseras och som kanske kan forma en annan, bra idé. Vi gör stora satsningar i nya CNC-maskiner nu för att Sima och Kenths fantastiska innovationstakt ska kunna hållas uppe, säger Nilsson.

Kontakta oss för mer information info@anab.nu

Kontakta oss

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss och beskriv gärna med några rader vad du behöver hjälp med i formuläret intill.

2. Vi återkopplar till dig

När vi har tagit emot din förfrågan återkopplar vi till dig så snart som möjligt och bokar ett möte om så skulle behövas.

Kom i kontakt med oss och få en kostnadsfri offert

[contact-form-7 id=”63″ title=”Default”]

Kedjeprofessorn om sin rådgivande roll i ANAB:s utveckling

Det sägs att han kan mer om ANAB:s maskiner än ANAB själva. Branschen kallar honom för Kedjeprofessorn och efter en längre intervju om skogsindustrins historia och innovation, utifrån perspektivet kedjeslipning, så råder ingen tvekan om 72-årige Kalixbon Rolf Gustafssons betydelse för ANAB:s framgångar.

I 40 år har han livnärt sig på kedjeslipning. Utöver en egen slipverksamhet är det kvällssamtalen över telefon med ANAB-chefen Anders Nilsson som håller den outtömliga kunskapskällan och Kalixbon Rolf Gustafsson kvar i gamet.

— Jag har aldrig släppt iväg en kedja som jag vet har en enda dålig tand. Det handlar om koncentration och noggrannhet. När jag finjusterat maskinen och den går som det ska, är det fortfarande, efter snart fyra decennier i branschen, ett rent nöje, säger 72-årige Gustafsson när vi träffar honom i samband med ett av hans många besök hos ANAB i Ås.

Sedan 80-talet har Gustafsson och Nilsson följt varandra via parallella vägar i olika bolagsengagemang.

— På den tiden skötte jag 60% av all kedjeslipning i Sverige genom företagen Skog och Alltjänst i Edsbyn och Himlinge Skogsservice. Det handlade om enorma volymer från Skåne i söder till Åre i norr.

Rolf Gustavsson

Trots att kedjans slipning är en av de mest avgörande faktorerna för produktionen för en skördare i mångmiljonklassen, dröjde det till strax före milleniumskiftet innan utvecklingen av slipmaskinerna tog ordentlig fart.

— Skogsbranschen hade länge en trög utveckling, men när automatslipmaskinerna kom i mitten på 80-talet förändrades spelreglerna. 1995 gick systemen från pneumatisk till elektronisk drift. ANAB satte sedan successivt fart på utvecklingen från år 2000. Där och då tyckte man att bolaget hade en hög innovationstakt, men i jämförelse med det som hänt här i huset senaste två åren var det ingenting, säger Gustafsson och vittnar om att det händer mycket just nu på ANAB.

2015 kom Markus Byström som programmerare och förra året anslöt Sima Brunner i en ingenjörsroll. Rolf Gustafsson sparar inte på lovorden över duon.

— ANAB är med Byström ensamma i världen om att ha en egen programmerare i huset, normalt köper man in den tjänsten externt. Han är en stor tillgång och en faktor för snabba ledtider från idé till färdig prototyp. Sima har en förmåga att se lösningarna i sitt huvud redan innan dom finns nedritade i datorn. Det finns tankar och idéer i honom som kommer styra utvecklingen i branschen över lång tid framåt, det är jag övertygad om.

När Gustafsson fortsätter titta mot framtiden i branschen är det oundvikligt att prata automatisering. Den robusta kvalitet som ANAB redan levererar ihop med automatisering av dagens manuella system skulle kunna ta företaget till nya marknader.

Rolf

— Nästa steg inom automatisering hos ANAB, som redan idag är under utveckling, är produktion av CBN-skivor. Istället för inköp från Kina och Sydafrika skulle den produktionen kunna ske här i huset och alla sålda maskiner skulle kunna fortsätta gå på ANAB:s CBN-skivor, som är byggda för och anpassade till ANAB:s maskiner. Idag köper många slipmaskin från ANAB men skivor från andra tillverkare. Nästa steg är att automatisera det operativa systemet. Redan idag är maskinerna uppbyggda av dom mest hållbara komponenterna vilket gör att dom skulle klara dygnet-runt-arbete. Börjar man prata plockrobotar och den typen av automatisering skulle maskinerna bli intressanta även för den tillverkande industrin och då hamnar vi på en betydligt bredare marknad än den ANAB finns på idag.

72 år har han hunnit bli, Kedjeprofessorn. Passionen för slipkonsten är likväl glödande påtaglig.

— På senare tid har jag ”hjälpt till” hos en slipare. Faktiskt är det dock så att jag är i en uppstartsfas för att dra igång på egen hand igen. Mycket av min tid kretsar kring slipningen, bland annat blir det runt tre kvällssamtal i veckan med Anders Nilsson och några besök med jämna mellanrum här i lokalerna på ANAB. Ur mitt perspektiv som yrkesman är det få saker som kan mäta sig med en perfekt slipad maskinkedja, konstaterar Gustafsson.

Kontakta oss för mer information info@anab.nu

Kontakta oss

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss och beskriv gärna med några rader vad du behöver hjälp med i formuläret intill.

2. Vi återkopplar till dig

När vi har tagit emot din förfrågan återkopplar vi till dig så snart som möjligt och bokar ett möte om så skulle behövas.

Kom i kontakt med oss och få en kostnadsfri offert

[contact-form-7 id=”63″ title=”Default”]